Navádzanie smeru

Nízkoumiestnené únikové systémy

Fotoluminescentné (PL) bezpečnostné únikové systémy sú užitočné pri zvyšovaní efektivity ochrany života vo výškových budovách. Systém spoľahlivej evakuácie musí byť nielen nezávislý na elektrickej energii, ale musí byť plne funkčný v akýchkoľvek podmienkach, vrátane zadymenia.

Značky EXIT sú kritické indikátory evakuačných ciest v prípade požiaru alebo straty energie, predovšetkým v prípadoch, kedy obyvatelia/návštevníci budovy nie sú s týmito cestami oboznámení. V počiatočných fázach požiaru bude dym stúpať hore a putovať po strope, čím znemožní identifikovať značky umiestnené nad dverami.

Počas tohto kritického času sa obyvatelia krčia pod úrovňou dymu, aby sa vyhli jeho vdýchnutiu. Toto správanie vyžaduje použitie nízkoúrovňových PL únikových systémov – sériu bezporuchových žiarivých smerových šípok a ďalších indikátorov cesty k najbližšiemu bezpečnému východu. Týmto sa predíde zbytočnému váhaniu a zabezpečí sa sebavedomý únik z budovy v najkratšom možnom čase.

Fotoluminescentné značky únikového systému Safety Step predstavujú najodolnejší a najrozumnejší systém ochrany života na trhu. Je rozhodujúcim komponentom kompletnej stratégie ochrany života. Majitelia budov po celom svete sa rozhodujú zlepšovať bezpečnosť a znižovať ohrozenie ľudí vo svojich objektoch použitím nízkoúrovňového PL únikového systému ešte predtým, než ich k tomu zaviažu predpisy. Robia rozumné rozhodnutie nainštalovať jediný bezporuchový únikový systém na trhu!

Copyright Safety Step International © 2000 - 2011 All Rights Reserved